Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Práce se žáky se specifickými poruchami chování a učení


V naší škole má cca 40 žáků individuální vzdělávací plán
.
Tito žáci mají některou ze specifických poruch učení.

Například: dysgrafii/obtíže s písemným projevem, dyslexii/porucha schopnosti naučit se číst/, dysortografii/porucha schopnosti osvojit si pravopis/ či dyskalkulii/porucha počítání a orientaci na číselné řadě/.

Tyto poruchy se vyskytují u lidí nezávisle na jejich výši inteligence.

Ministerstvo školství uvádí, že v každé třídě jsou přibližně 3-4% žáků s poruchami učení. Symptomů těchto poruch si může všimnout pedagog, ale opravdu specifikovat danou poruchu může pouze specialista.

Součástí individuálního vzdělávacího plánu je nejen práce s žákem ve škole, ale nutně předpokládá i speciální přístup k domácím pracem a další nápravu v pedagogické poradně nebo středisku výchovné péče.Doporučená literatura a pomůcky:  ve školní knihovně 

     

Náprava dyslexie, dysgrafie a dysortografie ve vyučovacím procesu na niž. stupni ZŠ
Dagmar Krejbichová
Metody práce při úpravě SPU u dětí 2.r. ZŠ
Eva Kubicová
Poruchy učení – dyslex., -grafie, -ortografie,- kalkulie, -praxie, ADHD
Olga Zelinková
SPU na 2. stupni ZŠ a SŠ
Zdena Michalová
Metody hodnocení a tolerance SPU pro 1.st.ZŠ
Hana Žáčková
Drahomír. Jucovičová
Metody reedukace SPU Smyslové vnímání
Hana Žáčková
Drahomíra Jucovičová
Nejčastější poruchy chování

SPU na 2.st.ZŠ
Drahomír. Jucovičová
HanaŽáčková
Hana Sovová
Metody reedukace SPU Dyslexie
Drahomír. Jucovičová
HanaŽáčková
Metody reedukace SPU Dysgrafie
Drahomír. Jucovičová
Hana Žáčková
vytisknout stránku
Design by SITMP