Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Školní klub

Provoz školního klubu od 4. 9. 2023

- pondělí – pátek: ve dnech vyučování od 11:45 – 15:00 hod.

Pro koho je klub určen:

- především pro žáky 5. – 9. ročníku, ale i pro mladší žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do školní družiny nebo z kapacitních důvodů do školní družiny nebyli přijati.. Dále pro žáky, kteří čekají na trénink nebo zájmový kroužek, odpolední vyučování, jsou dojíždějící a musejí čekat na vlak či autobus, ale i těm, kteří chtějí smysluplně vyplnit svůj volný čas.

Jaké činnosti klub nabízí:

- Žáci se zde věnují odpočinkovým, řízeným i spontánním činnostem, které vykonávají dobrovolně, dle jejich potřeb a zájmů. Mohou se tu věnovat četbě knih, časopisů, hraní společenských her, výtvarným, pracovním činnostem, relaxaci, poslechu hudby, ale i přípravě na výuku. Sdílejí tu zážitky s ostatními žáky, k dispozici mají počítač, velké množství deskových her, stolní fotbal, kuželky, elektronické šipky či air hockey.

Podmínkou pro přijetí žáka/žákyně k činnosti klubu je písemná přihláška.

 
Přihláška do školního klubu je k dispozici:

- u vychovatelky školního klubu a u vedoucí vychovatelky ŠD

Přihlášení a docházka do školního klubu:

- Žáci jsou přijímáni k docházce do klubu na jeden školní rok na základě vyplněné přihlášky podepsané rodičem (zákonným zástupcem).

- Školní klub mohou přihlášení žáci navštěvovat pravidelně nebo pouze v některých dnech podle potřeby.

- Docházka do školního klubu je dobrovolná.

- Do školního klubu přicházejí a odcházejí žáci samostatně kdykoliv během provozní doby klubu. Při svém příchodu i odchodu se nahlásí vychovatelce klubu, která je zapíše do docházky. (Docházka žáků je vedena v elektronickém docházkovém systému Bellhop, příležitostná docházka žáků je zaznamenána v docházkovém sešitě.)

- Mladší žáci mohou z klubu odcházet i v doprovodu. V případě osobního vyzvedávání zákonný zástupce či pověřená osoba použije čip, který přiloží k terminálu umístěnému u hlavního vchodu do školy. Do budovy školy nevstupuje, vyčká na žáka před školou.

- Vychovatelka nese zodpovědnost pouze za žáky, kteří se fyzicky nacházejí v prostoru klubu, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků. Za žáka, který se nedostavil do klubu, vychovatelka nezodpovídá.

- Rodič (zákonný zástupce) stvrzuje svým podpisem na přihlášce, že se seznámil s vnitřním řádem klubu a bude ho dodržovat.

- Odhlašování žáka z docházky do klubu, změny v docházce provádí rodič (zákonný zástupce) výhradně písemně kdykoliv v průběhu roku u vychovatelky klubu nebo vedoucí vychovatelky.

Úplata za školní klub ve školním roce 2023/2024:

- Volný školní klub – 80 Kč/měsíc

Platí se na období:

- září – prosinec 2023 tj. 320,-Kč. Splatnost na účet školy do 15. 9. 2023

- leden – červen 2024 tj. 480,- Kč. Splatnost do 5. 2. 2024

Zaplatit lze i na celý školní rok 2023/2024 tj. 800,- Kč. Splatnost do 15.9.2023.

 
Možnosti platby:

- bezhotovostně - příkazem k úhradě z Vašeho účtu na účet školy

- hotově – ve výjimečných případech u vychovatelky V. Hájkové v klubu

Číslo bankovního spojení: 50635311/0100
Variabilní symbol: 5

- Nezapomeňte uvést do textové zprávy pro příjemce – ŠK + jméno a příjmení dítěte

Kopii pokladní složenky, výpis z Vašeho účtu předložte po zaplacení vychovatelce nebo přepošlete na e-mail: hajkovave@benesovazs.plzen-edu.cz

 
V prostorách školního klubu, v prostorách školy a jejím okolí se žáci chovají dle řádu školy a školního klubu.

Kontakty:
Vychovatelka školního klubu: Veronika Hájková, DiS.

e-mail: hajkovave@benesovazs.plzen-edu.cz
Telefon do ŠK: 378 028 583

 

 

 

Pečení čokoládových cupcakes

 

Se žáky školního klubu nás napadlo, že bychom si společně mohli upéct nějakou sladkou dobrotu. Shodli jsme se společně na upečení cupcakes. Mnoho žáků ještě tuto dobrotu neochutnalo, proto se velmi těšili. Dostali vytištěný recept, dle kterého poté vypracovali těsto a krém. Žáci poctivě hlídali, aby se dobroty nespálily a po vychladnutí si každý žák ozdobil své cupcakes dle libosti. Všichni si pochutnali a většina potěšila touto sladkou pochoutkou i své rodiče.

 


 

 

Batikování
 

Žáci školního klubu a 4.oddělení školní družiny se společně sešli ve školní kuchyňce, aby si vyzkoušeli výtvarnou techniku batikování za studena. Přinesli si vlastní bílá trička. Nejprve museli trička namočit v roztoku soli a sody, poté složit do tvaru šneka. Zatočená trika žáci obvázali provázkem. Následně zapouštěli barvy do triček. Po zapuštění barev se trička vložila do mikrotenových sáčků a čekalo se do druhého dne na výsledek. Nakonec se barvy zafixovaly jádrovým mýdlem. Všichni si batikování užili a všem se práce zdařila. Krásně barevná trička si poté žáci odnesli domů.

 

 

1342

Design by SITMP