Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1.NázevBenešova základní škola a mateřská škola Plzeň,
Doudlevecká 35, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení – základní vzdělávání dětí

 

Hlavní činnost:

  • poskytování základního a předškolního vzdělávání podle platných právních předpisů;
  • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně;
  • zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení;
  • zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy;
  • výchova a rozvoj talentované mládeže;
  • zajištění školního klubu.

 

Doplňková činnost:

  • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy;
  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí, mládeže a dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost;
  • pořádání kulturně - vzdělávacích a zábavních akcí,  výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

 

Zřizovatel – statutární město Plzeň

 
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.Organizační strukturaOrganizační schéma
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Případné platby lze poukázat

Číslo účtu - Škola

Číslo účtu - Školné MŠ

Číslo účtu - Školné ŠK

Číslo účtu - Školné ŠD
Číslo účtu - Stravné

6.IČO70879761
7.Plátce daně z přidané hodnotyŠkola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

ŠVP

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu

9.Žádosti o informaceMísto a způsob podání
10.Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a provinnostech osob: kontakty

Informace k základnímu nebo předškolnímu vzdělávání: Ministerstvo vnitra

11.Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb. , o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

11.2 Vydané právní předpisy - nevydáváme

12.

Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

Dosud nebylo řešeno

13.Licenční smlouvyNejsou uzavřeny
14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb. za rok 2019.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb. za rok 2020.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb. za rok 2021.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb. za rok 2022.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb. za rok 2023.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP