Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

 
Mgr. Nina Jáchimová

 
Konzultační hodiny: každou středu 7:30 – 8:30, v jiných hodinách po předchozí dohodě
Tel: 378 028 568, 731 045 117

 

Obecně o činnosti školního speciálního pedagoga:

 
Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči.
Spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními učiteli, asistenty pedagoga i odbornými pracovníky školských poradenských zařízení. Zajišťuje individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační a stimulační.

 

Náplň činnosti:

 
Depistážní činnost – vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
Diagnostická činnost – stanovení hlavních problémů žáka a individuálního plánu podpory v rámci školy i mimo ni.
Intervenční činnost - individuální či skupinová práce s dítětem, participace na vytvoření a naplňování individuálního vzdělávacího plánu žáka, úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, průběžné vyhodnocování činnosti, konzultace se zákonnými zástupci, pedagogy i dalšími odborníky.
Metodická a koordinační činnost - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, metodická podpora pedagogů – specifika výuky a možnosti žáků podle druhu a stupně postižení, návrhy metod a forem práce se žáky, dokumentace případů.

vytisknout stránku
Design by SITMP