Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Výchovný poradce

Mgr. Gabriela Opavová
Konzultační hodiny: po předchozí telefonické dohodě
tel: 378 028 568; 731 443 203

Náplň činnosti:

shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

poskytování informací o školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

spolupráce s třídními učiteli, sledování plnění Individuálních vzdělávacích plánů u konkrétních žáků, sledování úspěchů a celkových posunů k nápravě

 

21. února 2019 9:17

V naší škole má cca 40 žáků individuální vzdělávací plán. Tito žáci mají některou ze specifických poruch učení. Například: dysgrafii/obtíže s písemným…

 

Autor článku: Langmajer Jan | Přečteno: 553 |

5575

Design by SITMP