Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Učíme po evropsku!

Čeští učitelé si zkusí učit po evropsku

 

Pět českých učitelů se v září 2010 zúčastnilo mezinárodního setkání v portugalském Lisabonu v rámci projektu SPICE. Dvouletý projekt iniciovaný Evropskou komisí, který bude v srpnu příštího roku završen mezinárodní letní školou v Praze, koordinuje v České republice Dům zahraničních služeb www.dzs.cz.

  
Nejrůznější průzkumy ukazují, že evropské země v posledních letech bojují s nezájmem žáků o studium matematiky a přírodních věd. Děti už od nejnižších tříd základních škol považují tyto předměty za těžké a méně atraktivní a raději volí pro své další studium a profesní směřování humanitní obory. Firmy a podniky se tak ocitají ve složité situaci a chybí jim dostatek kvalitních pracovníků.


Česká republika se snaží tento vývoj zvrátit, zapojuje se do mezinárodních projektů a iniciuje řadu národních aktivit. „Výzkumný ústav pedagogický v současné době pracuje na resortním úkolu MŠMT zaměřeném na matematickou, přírodovědnou a ICT gramotnost,“ říká Katarína Nemčíková (VUP), která působí v projektu SPICE jako expert.

 

Jak název projektu i jeho logo napovídají, hlavním cílem je okořenit výuku těchto předmětů a dokázat, že hodiny matematiky nebo fyziky mohou být zábavné, interaktivní a propojené s každodenní realitou žáků. Cílem dvouleté práce čtyřiceti učitelů a pedagogických expertů je vyzkoušet, zda inovativní výukové hodiny praktikované v jedné evropské zemi, jsou přenositelné do výuky v jiné zemi. Pět českých učitelů si na svých žácích vyzkouší celkem 15 zahraničních výukových metod a výukové hodiny našich učitelů budou vyzkoušeny v Evropě.

 

„Vybrala jsem si hodinu zaměřenou na astronomii, jejímž autorem je portugalská učitelka fyziky. Doufám, že mé žáky zaujme nejen samotné téma, ale i práce v atraktivním softwaru, který umožňuje vizualizaci postavení planet,“ zdůvodňuje svůj výběr Pavla Sádecká ze základní školy Dr. Jana Malíka v Chrudimi. Učitele z Portugalska, Finska a Itálie zase zaujalo téma paprskové optiky, které zajímavým způsobem vyučuje Václav Piskač z Gymnázia Brno.

 

Velký důraz je kladen na to, aby všichni učitelé vyučovali zvolený příklad stejným způsobem a jejich závěry byly porovnatelné. „Oba dny v Lisabonu byly opravdu nabité, diskutovali jsme nejen nad metodikou, ale i nad časovou dotací, materiálním vybavením, věkem žáků, zhodnocením výstupů, tak aby došlo k dokonalé implementaci do vyučovacích hodin ve všech školách zapojených do tohoto projektu,“ vysvětluje Eva Seidlová z plzeňské Benešovy základní a mateřské školy.

 

Jak měřit úspěchy projektu?

 

Učitelé začnou učit po evropsku od ledna 2011, nyní mají ještě čas na to, aby se svými zahraničními kolegy na dálku probrali poslední nejasnosti a připravili se na výuku. Přidanou hodnotou projektu je fakt, že se učitelé naučí pracovat v internetovém prostředí Moodle, což jistě ocení i ve své další praxi. Irena Skolilová z pražského Gymnázia nad Alejí dodává, že příprava je časově náročná, protože se často nejedná jen o jednu vyučovací hodinu, ale o blok několika hodin.

 

Metodika hodnocení výsledků bude založena na dotaznících, které budou vyplňovat jak učitelé, tak jejich žáci. „Aby byly výsledky projektu dobře měřitelné, zvolila se metoda srovnávání dvou paralelních tříd, jedna bude testovat novou metodiku a druhá bude připravena a vyučována běžným způsobem,“ objasňuje Monika Bártová ze základní školy v Klášterci nad Ohří.

 

Dům zahraniční služeb www.dzs.cz/eun je díky svému členství v síti European Schoolnet www.eun.org zapojen do několika dalších zajímavých projektů podporující výuku matematiky a přírodních věd. Jedním z nich je projekt eQnet zaměřený na digitální výukové materiály. Novinkou je celoevropská soutěž o úsporném využívání energií U4energy www.u4energy.eu, do které se mohou zapojit všechny základní a střední školy z České republiky. 

 

Barbora Grečnerová

vytisknout stránku
Design by SITMP