Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 11:55

Den: Úterý
Datum: 29. září
Týden: 40
Rok: 2020
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Výchovný poradce

Mgr. Gabriela Daovová

Konzultační hodiny:  

tel: 378 028 568; 731 443 203

Náplň činnosti: 

shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

poskytování informací o školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

spolupráce s třídními učiteli, sledování plnění Individuálních vzdělávacích plánů u konkrétních žáků, sledování úspěchů a celkových posunů k nápravě

 

21. února 2019 9:17

V naší škole má cca 40 žáků individuální vzdělávací plán. Tito žáci mají některou ze specifických poruch učení. Například: dysgrafii/obtíže s písemným…

 

Autor článku: Langmajer Jan | Přečteno: 3358 |

0455

Design by SITMP