Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 7:51

Den: Pondělí
Datum: 14. října
Týden: 42
Rok: 2019
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Výchovný poradce

Mgr. Gabriela Daovová

Konzultační hodiny: úterý 12:45 – 13:30 hod. 

tel: 378 028 579; 731 443 203

Náplň činnosti: 

shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

poskytování informací o školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

spolupráce s třídními učiteli, sledování plnění Individuálních vzdělávacích plánů u konkrétních žáků, sledování úspěchů a celkových posunů k nápravě

 

21. února 2019 9:17

V naší škole má 20 žáků individuální vzdělávací plán. Tito žáci mají některou ze specifických poruch učení. Například: dysgrafii/obtíže s písemným…

 

Autor článku: Langmajer Jan | Přečteno: 2801 |

1315

Design by SITMP