Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 23:16

Den: Úterý
Datum: 26. ledna
Týden: 4
Rok: 2021
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň,
Doudlevecká 35, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení – základní vzdělávání dětí

 

Hlavní činnost:

  • poskytování základního a předškolního vzdělávání podle platných právních předpisů;
  • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně;
  • zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení;
  • zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy;
  • výchova a rozvoj talentované mládeže;
  • zajištění školního klubu.

 

Doplňková činnost:

  • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy;
  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí, mládeže a dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost;
  • pořádání kulturně - vzdělávacích a zábavních akcí,  výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

 

Zřizovatel – statutární město Plzeň

 
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 

Zřizovací listina

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura: Organizační pavouk
4.Kontaktní spojeníKontaktní spojení
5.Platby

Školné MŠ

Školné ŠK

Školné ŠD
Stravné

6.Identifikační číslo školy (IČ)70879761
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty

Údaje o rozpočtu
Zřizovací listina

9.Žádosti o informaceMísto a způsoby podání: Osobně, písemně na adresu školy.
10.Příjem žádostí, stížností a dalších podáníKontaktní spojení
11.Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice školy k vyřizování stížností, oznámení a podnětů
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení.

12.Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele ZŠ,
- stáhnout zde
Žádost o přijetí do ZŠ
Přihláška ke stravování

Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situacíNávody pro řešení nejrůznějších životních situací

Základní škola

Mateřská škola
Osvobození od úplaty – informace podá ředitel/ka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Znění zákonů je možno získat na www.mvcr.cz v sekci Legislativa

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD

Vyhláška č. 14/2005 Sb. , o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací

Dosud nebylo řešeno

16.Licenční smlouvy, Výhradní licenceNejsou uzavřeny
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb. za rok 2018.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb. za rok 2019.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP