Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1.NázevBenešova základní škola a mateřská škola Plzeň,
Doudlevecká 35, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení – základní vzdělávání dětí

 

Hlavní činnost:

  • poskytování základního a předškolního vzdělávání podle platných právních předpisů;
  • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně;
  • zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení;
  • zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy;
  • výchova a rozvoj talentované mládeže;
  • zajištění školního klubu.

 

Doplňková činnost:

  • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy;
  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí, mládeže a dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost;
  • pořádání kulturně - vzdělávacích a zábavních akcí,  výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

 

Zřizovatel – statutární město Plzeň

 
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.Organizační strukturaOrganizační schéma
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.Případné platby lze poukázat

Číslo účtu - Škola

Číslo účtu - Školné MŠ

Číslo účtu - Školné ŠK

Číslo účtu - Školné ŠD
Číslo účtu - Stravné

6.IČO70879761
7.Plátce daně z přidané hodnotyŠkola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

ŠVP

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu

9.Žádosti o informaceMísto a způsob podání
10.Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a provinnostech osob: kontakty

Informace k základnímu nebo předškolnímu vzdělávání: Ministerstvo vnitra

11.Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb. , o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

11.2 Vydané právní předpisy - nevydáváme

12.

Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

Dosud nebylo řešeno

13.Licenční smlouvyNejsou uzavřeny
14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb. za rok 2019.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb. za rok 2020.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/199 Sb. za rok 2021.