Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Školní klub

Školní klub je určen primárně pro žáky 5. – 9. ročníku, ale i pro mladší žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do školní družiny. Pro žáky, kteří čekají na trénink nebo zájmový kroužek, odpolední vyučování, jsou dojíždějící a musejí čekat na vlak či autobus, ale i těm, kteří chtějí smysluplně vyplnit svůj volný čas, než se rodiče vrátí z práce.

Školní klub je denně přístupný přihlášeným žákům. Žáci se zde věnují nabízeným činnostem, které vykonávají dobrovolně, dle jejich potřeb a zájmů. Mohou se tu věnovat četbě knih, časopisů, hraní společenských her, relaxaci, poslechu hudby, komunikace s ostatními žáky, výtvarné a pracovní činnosti, využívat informačních technologií nebo se připravovat na výuku. K dispozici jsou deskové společenské hry, ale také kuželky či stolní fotbal.

Provoz školního klubu bude zahájen od 1. 9. 2021 od 9:00 – 15:00 hod a od 2.9. 2021 od 11:40 – 15:00 hod.

Žáci jsou povinni dodržovat hygienická opatření související s onemocněním Covid-19 a nosit roušky ve společných prostorách školy.

Nově jsme pro Vás na tento školní rok připravili pestrou nabídku zájmových kroužků, které budou probíhat v rámci školního klubu od 1. října 2021.

Minimální počet pro otevření kroužku je 10 žáků.

Vybírat si můžete z této nabídky:

 

od 1. 10. 2021

Pravidelné zájmové kroužky 14:20 - 15:30 hod.

PONDĚLÍ

TVOŘILKA

ÚTERÝ

HERNÍ KLUB

STŘEDA

FILMOVÝ A HUDEBNÍ KLUB

ČTVRTEK

VĚDÁTORSKÝ KLUB

PÁTEK

KLUB V POHYBU


Úplata za školní klub ve školním roce 2021/2022:


Volný školní klub – 50 Kč/měsíc (lze hradit měsíčně)


Pokud se žák přihlásí minimálně na jeden z nabízených zájmových kroužků činí úplata 150,- Kč za měsíc

Náplň zájmových kroužků:
Tvořilka
Tento kroužek je zaměřený na výtvarné a pracovní činnosti. Vyzkoušíme si různé výtvarné techniky, budeme pracovat s přírodninami, s papírem, s keramikou, něco dobrého si uvaříme, upečeme, taky něco ušijeme.

Herní klub
V tomto kroužku se naučíme pravidla známých i méně známých deskových, karetních, logických her, zahrajeme si i slovní zábavné hry, zařadíme i oblíbené televizní soutěže a kvízy, stolní tenis, stolní fotbal, šipky a kuželky.

Vědátorský klub
Budeme si hrát na vědce, zkoušet pokusy, práci s mikroskopem, ponoříme se do světa oceánů, rostlin a zvířat, vytvoříme stavby z lega a zařadíme i práci s počítačem a roboty. Budeme se bavit o vesmíru, o ekologii a přírodních katastrofách.

Filmový a hudební klub
V rámci tohoto kroužku se zaměříme na slavné osobnosti, filmové a hudební žánry a taneční styly. Vyzkoušíme si být herci, budeme zpívat, tančit, soutěžit a možná objevíme i skrytý talent a novou Superstar.

Klub v pohybu
V tomto kroužku se budeme věnovat sportovním aktivitám - míčové, pohybové hry, zařadíme také posilování, relaxační cvičení v přírodě, s náčiním i bez. Naučíme se pravidla jednotlivých her a následně si hry zahrajeme.

Příležitostné akce
Jedná se o aktivity na celé odpoledne (exkurze, výlety, turnaje, návštěvy bazénu, prohlídky muzeí a výstav, památek). Akce budou probíhat vždy 1x měsíčně v rámci kroužku Klub v pohybu (v pátek). Vstupné si hradí žáci a proběhnou po předchozí domluvě se zákonným zástupcem a vychovatelkou ŠK.

Možnosti platby:

hotově - u vychovatelky V. Sokolové v klubu nebo sekretariátu školy

bezhotovostně - příkazem k úhradě z Vašeho účtu na účet školy

Číslo bankovního spojení: 50635311/0100
Variabilní symbol: 5

Nezapomeňte uvést do textové zprávy pro příjemce – ŠK + jméno a příjmení dítěte

Kopii pokladní složenky, výpis z Vašeho účtu předložte po zaplacení vychovatelce nebo přepošlete na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz

Přihláška do školního klubu je k dispozici:

na webových stránkách školy, u vychovatelky školního klubu a u vedoucí vychovatelky školní družiny

Vnitřní řád ŠK

Vychovatelka školního klubu: Veronika Sokolová, DiS.
e-mail:sokolovave@benesovazs.plzen-edu.cz

Telefon do ŠK: 378 028 583

 

 

0520

Design by SITMP