Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Zápis do školní družiny pro školní rok 2023/2024

Informace pro rodiče:

 
Zápis do školní družiny pro školní rok 2023/2024

 
Informace pro rodiče žáků současných 1. – 2. tříd (budoucích 2. a 3. tříd)

 
Všichni žáci 1. – 2. tříd, kteří jsou přihlášeni do ŠD v letošním školním roce, dostali přihlášku k vyplnění domů na konci května a od všech zákonných zástupců již máme PŘIHLÁŠKU či informaci, zda mají nebo nemají zájem o ŠD i ve školním roce 2023-2024.
Žáci, kteří odevzdali přihlášku, jsou k docházce do ŠD na školní rok 2023/2024 přijati.

 
Informace pro rodiče žáků současných 3. tříd (budoucích 4. tříd)
 

U žáků zjišťován předběžný zájem – formou dotazníku. Všichni žáci již odevzdali vyplněný dotazník. Žáci, kteří měli zájem o ŠD i v školním roce 2023/2024 následně dostali PŘIHLÁŠKU a byli k docházce do ŠD také přijati.

 
Informace pro rodiče budoucích 1.tříd, nových žáků 2. – 4. třídy

 
V případě, že máte ve školním r. 2023/2024 zájem o školní družinu, musíte dítě písemně přihlásit - vyplnit PŘIHLÁŠKU do ŠD pro školní rok 2023/2024.

 

  • máte-li zájem pouze o ranní provoz školní družiny – musíte dítě také písemně přihlásit/tj. vyplnit přihlášku, kde uvedete rozsah ranní docházky

 

Přihlášku si můžete vytisknout nebo pokud nemáte možnost tisku, můžete si přihlášku vyzvednout osobně ve školní družině.
 

K vyzvedávání žáků ze školní družiny budete potřebovat čip, proto musíte vyplnit i tiskopis Protokol k čipu (objednávka čipů), který je také k dispozici u vychovatelek ve ŠD, k tisku na webových stránkách školy.

 
Informace k čipům pro vyzvedávání ze ŠD naleznete zde.
 

Vzhledem k velkému zájmu o školní družinu budou žáci do družiny přijímáni na základě školou stanovených kritérií s ohledem na kapacitu ŠD (150 žáků).

 
Kritéria pro přijetí:

  • pro školní rok 2023/2024 budou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníku s pravidelnou denní docházkou nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců (zaměstnaných zákonných zástupců), žáci dojíždějící
  • v případě volné kapacity budou přijímáni i žáci 4. ročníku – přednost dostanou dojíždějící žáci
  • podmínkou účasti žáka na zájmové vzdělávání ve ŠD je úhrada úplaty (školného) ve výši 880,- Kč na období září - prosinec 2023 splatná do 27. 8. 2023 na účet školy (způsob platby a číslo účtu najdete na web. str. školy)

 

U PŘIHLÁŠKY  stačí vyplnit první část – jméno a příjmení dítěte, třídu, kontakty na zákonné zástupce, zdravotní omezení, zájem o ranní ŠD, zda bude dítě odcházet v doprovodu či samo, osoby oprávněné k vyzvedávání, den nástupu a podpis.

 

  • ostatní údaje: kroužky, časy příchodu/odchodu upravíme společně v září, až dle platného rozvrhu vyučování

 
PŘIHLÁŠKU, PROTOKOL K ČIPU prosím, doručte následovně:

 

  • Vyplněnou přihlášku, protokol k čipu oskenujte a pošlete na adresu: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz
  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku, protokol k čipu přineste do ŠD, nebo tiskopisy předejte na vrátnici.

 

Termín odevzdání do 23. 6. 2023.

 
Pokud se rozhodnete v průběhu letních prázdnin, že Vaše dítě nebude chodit do ŠD a již jste odevzdali přihlášku, napište mi prosím zprávu na roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz, abychom mohli kontaktovat rodiče žáků, kteří z kapacitních důvodů nemohli být do školní družiny přijati.

 
S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz

 
Děkuji za spolupráci.

 
Klára Roubalová, vedoucí vychovatelka ŠD


vytisknout stránku
Design by SITMP