Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 11:51

Den: Čtvrtek
Datum: 20. ledna
Týden: 3
Rok: 2022
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Informace pro rodiče

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • školní družina zajišťuje odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost
 • nabízí zajímavé využití volného času v době před vyučováním, odpoledne po vyučování před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit
 • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu dětí venku a v přírodě
 • pro děti připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné, zábavné a vědomostní soutěže…
 • nezapomínáme na procvičování učiva formou didaktických her
 • poznáváme naše město a okolí, navštěvujeme zajímavé akce, výstavy, jezdíme na výlety
 • do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci z I. – III. ročníku obou zaměstnaných rodičů a žáci dojíždějící
 • kapacita naší školní družiny je 120 žáků
 • ve školním roce 2020/2021 máme 4 oddělení – I. – III. oddělení je umístěno v samostatných třídách v přízemí školy a IV. oddělení je v kmenové třídě 3. B
 • dítě je přihlášeno do ŠD vyplněním přihlášky, nutný je telefonní kontakt na rodiče a řádné vyplnění údajů o odchodu dítěte (tabulka odchodů) - uvedené údaje jsou pro vychovatelku závazné!
 • obědy, popř. odhlášky si zajišťují rodiče u vedoucí školní jídelny
 • ve školní družině děti dodržují vnitřní řád školy a školní družiny

 

Platba úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD pro školní rok 2020/2021:

- činí 180,- Kč za měsíc
- platí se na celé pololetí:

tj. 1. pololetí září - leden 900,- Kč zaplatit do 31. 8. 2020
2. pololetí únor - červen 900,- Kč zaplatit do 5. 2. 2021

Kopii pokladní složenky, výpis z Vašeho účtu předložte po zaplacení vychovatelce nebo přepošlete na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz
- podrobněji viz směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání ve ŠD/ŠK
- viz placení úplaty za ŠD

 

Umístění žáků v odděleních ŠD ve školním roce 2019/2020:

 

I. oddělení ŠD – M. Páníková3.A, 4.B
II. oddělení ŠD – K. Roubalová – vedoucí vychovatelka1.B, 2.B
III. oddělení ŠD – M. Kojzarová1.A, 2.A
IV. oddělení ŠD – H. Adamcová3.B, 4.A, 5.A, 5. B

 
  

Provoz školní družiny:

 
Ranní provoz ŠD: 6:00 – 7:40 hod. - příchod nejpozději do: 7:30 hod.
Při děleném vyučování máme provoz do 8:45 hod. (út, st, čt)
Odpolední provoz ŠD: 11:40 – 17:00 hod.
Opakované pozdní „odchody“ po skončení provozu školní družiny/po 17.00 hod./mohou být důvodem k vyřazení dítěte ze školní družiny.

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD:

1) po obědě od 13:00 – 13:30 hod.
2) od 15:00 – 17:00 hod. průběžně

 
ZE ŠD ODCHÁZÍ žák/žákyně:

 

a) v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou
b) samo dle přihlášky

 
Zákonní zástupci (nebo osoby jimi pověřené), kteří přicházejí do ŠD pro dítě, ohlásí svou přítomnost zvoněním na zvonek příslušného oddělení ŠD u vchodu do budovy školy (máme kamerový systém, takže Vás vychovatelka vidí na monitoru) a vyčkají příchodu dítěte.
Dítě, které odchází ze ŠD domů v doprovodu nebo samostatně, odchází vždy s vědomím vychovatelky.

Prosíme o dodržování stanovených časů pro vyzvedávání dětí. Zákonní zástupci do budovy školy nevstupují, čekají na děti před školou.

 • Odchod dětí ze ŠD se řídí dobou uvedenou v přihlášce.

 


ČASY VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 

13:00 – 13:3013:15 – 13:3013:30 – 13:40
Po
Út
St
Čt


OD 13:30 – 15:00 hod. (pobyt venku) - NELZE DĚTI VYZVEDÁVAT
DÁLE OD 15:00 – 17:00 HOD. PRŮBĚŽNĚ!

(děti z IV. oddělení budou od 15:00 – 16:00 hod. v I. odd.)


RÁNO A PO 16:00 HOD. PROSÍME ZVONIT DLE TABULKY:

 

Ranní provoz ŠDRanní provoz ŠDOd 16:10 - 17:00 hod. jsou děti sloučeny do:
6:30 - 7:40 hod.7:40 – 8:45 hod.
PoIII. odd. KojzarováIII. odd. KojzarováI. odd. Páníková
ÚtII. odd. RoubalováII.odd. RoubalováI. odd. Adamcová
StIII. odd. KojzarováIII.odd. KojzarováIII. odd. Kojzarová
ČtII. odd. Roubalová-I. odd. Adamcová
I. odd. Páníková-III. odd. Kojzarová


V OSTATNÍ ČASY PRO VYZVEDÁVÁNÍ – ZVOŇTE na zvonek příslušného oddělení, kam vaše dítě patří.

 

Pokud potřebujete dítě vyzvednout v jinou dobu, než je uvedeno v tabulce, musíte dopředu tuto skutečnost oznámit vychovatelce a to vyplněním tiskopisu „ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ ZE ŠD“ - vzor ke kopírování na web.str. školy.


Dítě nelze uvolnit na základě telefonního volání vychovatelce! Z téhož důvodu nelze bez Vašeho písemného souhlasu vydat dítě jiné osobě, než je uvedeno v přihlášce, proto stejný tiskopis musíte použít i v případě, že dítě vyzvedává osoba, která není uvedena na přihlášce.

 

Do ŠD doporučujeme následující: věci na převlečení - pobyt venku (vše podepsané v látkové tašce!!!) a přinést balík papírových utěrek, papírových kapesníků, šťávu, pytlík bonbónů (pro roční hru) Prosíme rodiče, aby nezapomínali na pitný režim svého dítěte a svačinu dle délky pobytu.

 

Telefony do ŠD:

 

I. odd. – Michaela Páníková 378 028 576
II. odd. - Klára Roubalová (vedoucí vychovatelka) 378 028 585
III. odd. - Marcela Kojzarová 378 028 575
IV. odd. Hana Adamcová – 378 028 582
vrátnice – 378 028 564 (používat, pokud se do ŠD nedovoláte)
• Více informací o provozu, režimu školní družiny naleznete ve Vnitřním řádu naší školní družiny

 

Uvítáme, pokud mají někteří rodiče či jejich zaměstnavatel možnost věnovat ŠD - papír, barevné kartony (i po jedné straně potištěné), dětské časopisy, omalovánky, pexesa, hry, sportovní pomůcky, výtvarný materiál, materiál na pracovní činnosti (např. zbytky vlny, bavlnek, stuhy, látky, skleněné lahvičky, skleničky od přesnídávek…) a různé drobnosti vhodné na odměny pro děti (reklamní předměty).

 

Děkujeme za spolupráci.

vytisknout stránku
Design by SITMP