Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Informace pro rodiče

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

 • školní družina zajišťuje odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost
 • nabízí zajímavé využití volného času v době před vyučováním, odpoledne po vyučování před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit
 • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu dětí venku a v přírodě
 • pro děti připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné, zábavné a vědomostní soutěže…
 • nezapomínáme na procvičování učiva formou didaktických her
 • poznáváme naše město a okolí, navštěvujeme zajímavé akce, výstavy, jezdíme na výlety
 • do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci z I. – III. ročníku obou zaměstnaných rodičů a žáci dojíždějící
 • kapacita naší školní družiny je 120 žáků
 • ve školním roce 2021/2022 máme 4 oddělení – I. – III. oddělení je umístěno v samostatných třídách v přízemí školy a IV. oddělení je v kmenové třídě 4. A
 • dítě je přihlášeno do ŠD vyplněním přihlášky, nutný je telefonní kontakt na rodiče a řádné vyplnění údajů o odchodu dítěte (tabulka odchodů) - uvedené údaje jsou pro vychovatelku závazné!
 • obědy, popř. odhlášky si zajišťují rodiče u vedoucí školní jídelny
 • ve školní družině děti dodržují vnitřní řád školy a školní družiny

 

V budově školy – prostorách školní družiny:
 

 • jsou žáci povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla

 

Platba úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD pro školní rok 2021/2022:
 

 • činí 180,- Kč za měsíc
 • platí se na celé pololetí:

1. pololetí září - leden 900,- Kč zaplatit do 31. 8. 2021
2. pololetí únor - červen 900,- Kč zaplatit do 5. 2. 2022

 

Kopii pokladní složenky, výpis z Vašeho účtu předložte po zaplacení vychovatelce nebo přepošlete na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz

 • podrobněji viz směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání ve ŠD/ŠK
 • viz placení úplaty za ŠD (najdete v dokumentech ŠD)

 

Umístění žáků v odděleních ŠD ve školním roce 2021/2022:

 

I. oddělení ŠD – M. Páníková1. B, 4. A
II. oddělení ŠD – K. Roubalová – vedoucí vychovatelka1. A, 3. B, 5. A
III. oddělení ŠD – M. Kojzarová2. A, 2. B, 5. B
IV. oddělení ŠD – H. Adamcová3. A, 4. B

 
  

Provoz školní družiny:

  
Ranní provoz ŠD:

 

6:00 – 7:40 hod. - příchod nejpozději do: 7:30 hod.
Při děleném vyučování máme provoz do 8:45 hod. (út, st, čt)

 

Odpolední provoz ŠD:

 

11:40 – 17:00 hod.
  

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD:

 

1) po obědě od 13:00 – 13:30 hod.

Pokud žákům končí vyučování v 13:30 hod. lze vyzvedávat do 13:50 hod.


2) od 15:00 – 17:00 hod. průběžně

Od 13:35 - 15:00 hod. (pobyt venku) - NELZE DĚTI VYZVEDÁVAT

 
ZE ŠD ODCHÁZÍ žák/žákyně:

 

a) v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou
b) samo dle časů uvedených v přihlášce

 
Zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené, používají při vyzvedávání žáka/žákyně ze ŠD čipy - tzv. identifikační elektronický čipový systém BELLhop. Čip přiložíte k terminálu u vchodových dveří školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte a kde se dítě nachází (na obědě, hřišti, kroužku, ve škole...).

 
Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy školy. Propuštění dítěte potvrdí vychovatelka v systému, což si můžete zkontrolovat opětovným přiložením čipu. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě.
 

Stávající telefony jsou zachovány jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému. Ranní družina bude fungovat i nadále jako doposud. Dítě, které odchází ze ŠD domů v doprovodu nebo samostatně, odchází vždy s vědomím vychovatelky. Pokud potřebujete dítě vyzvednout v jinou dobu, než je uvedený čas pro vyzvedávání, oznamte vychovatelce Váš požadavek, případnou změnu v odchodu ze ŠD - vyplněním tiskopisu: „ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ ZE ŠD“ - vzor ke kopírování je k dispozici na webových str. školy (v dokumentech ŠD) a u vychovatelek. Dítě nelze uvolnit na základě telefonního volání vychovatelce!

 

Prosíme o dodržování stanovených časů pro vyzvedávání žáků.

 
Zákonní zástupci do budovy školy nevstupují, čekají na děti před školou.


Do ŠD doporučujeme následující: věci na převlečení - pobyt venku (vše podepsané v látkové tašce). Prosíme rodiče, aby nezapomínali na pitný režim svého dítěte a svačinu dle délky pobytu.

 

Telefony do ŠD:

 

I. odd. – Michaela Páníková 378 028 576
II. odd. - Klára Roubalová (vedoucí vychovatelka) 378 028 585
III. odd. - Marcela Kojzarová 378 028 575
IV. odd. Hana Adamcová – 378 028 582
vrátnice – 378 028 564 (používat, pokud se do ŠD nedovoláte)

 

 • Více informací o provozu, režimu školní družiny naleznete ve Vnitřním řádu naší školní družiny

 

Uvítáme, pokud mají někteří rodiče či jejich zaměstnavatel možnost věnovat ŠD - papír, barevné kartony (i po jedné straně potištěné), dětské časopisy, omalovánky, pexesa, hry, sportovní pomůcky, výtvarný materiál, materiál na pracovní činnosti (např. zbytky vlny, bavlnek, stuhy, látky, skleněné lahvičky, skleničky od přesnídávek…) a různé drobnosti vhodné na odměny pro děti (reklamní předměty).

 

Přejeme vám pevné zdraví, úspěšný nový školní rok a děkujeme za spolupráci.

vytisknout stránku
Design by SITMP