Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 22:35

Den: Úterý
Datum: 26. ledna
Týden: 4
Rok: 2021
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Zápis do školní družiny na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
z důvodu mimořádné situace způsobené pandemii COVID 19, vzhledem k současnému opatření vlády, MŠMT bude ZÁPIS DO ŠD probíhat následovně:

 

  • v případě, že máte ve šk. r. 2020/2021 zájem o školní družinu, stačí si vytisknout a vyplnit PŘIHLÁŠKU do ŠD pro školní rok 2020/2021
  • máte-li zájem pouze o ranní provoz školní družiny – musíte dítě také písemně přihlásit/tj. vyplnit přihlášku, kde uvedete rozsah ranní docházky

 

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si přihlášku vyzvednout osobně ve škole/na vrátnici 11. 5., 18.5. a 25.5.

 

Kritéria pro přijetí:
 

  • pro školní rok 2020/2021 budou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníku zaměstnaných rodičů, žáci dojíždějící
  • stanovená kapacita ŠD pro školní rok 2020/2021 je 120 žáků (4 oddělení)
  • pokud to bude z důvodu kapacity možné, budou přijímáni i žáci 4. ročníku - předběžný zájem lze nahlásit vedoucí vychovatelce do 20. 6. 2020 na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz (rozhodnutí o přijetí získají zákonní zástupci nejpozději 2. září 2020)
  • podmínkou účasti žáka na zájmové vzdělávání ve ŠD je úhrada úplaty (školného) ve výši 900,- Kč na I. pololetí 2020/2021 do 27. 8. 2020 na účet školy (způsob platby a číslo účtu najdete na web. stránkách školy/ v menu ŠD

 

PŘIHLÁŠKU (stačí vyplnit první část – jméno a příjmení dítěte, třídu, kontakty na zákonné zástupce, zdravotní omezení, zájem o ranní ŠD, zda bude dítě odcházet v doprovodu či samo, osoby oprávněné k vyzvedávání, den nástupu a podpis – ostatní údaje: kroužky, časy příchodu/odchodu upravíme společně v září, až dle platného rozvrhu vyučování) prosím, doručte následovně:

 

  1. Vyplněnou a podepsanou přihlášku vhoďte do schránky, která je umístěna u hlavního vchodu školy.
  2. Vyplněnou přihlášku pošlete e-mailem na adresu: (podpis doplníte později).
  3. Vyplněnou a podepsanou přihlášku přineste do kanceláře školy v úřední hodiny po – st 9:00 hod. – 12:00 hod. nebo od 25. 5. do ŠD/popřípadě na vrátnici do 16:00 hod.
  4. Přihlášku pošlete poštou na adresu školy - najdete na webových stránkách.

 

Odevzdejte nejpozději do 31. 5. 2020.

S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz

 

Děkuji všem rodičům za spolupráci.

Klára Roubalová, vedoucí vychovatelka ŠD

vytisknout stránku
Design by SITMP