Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 20:58

Den: Pondělí
Datum: 25. ledna
Týden: 4
Rok: 2021
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Školní družina - školní rok 2020/2021

Školní družina zahajuje provoz 1. 9. 2020 od 6:00 hod. – do 17:00 hod.

 
Do školní družiny byli pro školní rok 2020/2021 přijati všichni žáci 1. stupně, jejichž zákonní zástupci předali škole přihlášku do schránky, osobně či online.

 
Platbu za zájmové vzdělávání ve školní družině na školní rok 2020/2021 prosíme uhradit na účet školy do 5. 9. 2020.

 
Zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků pro provoz školy v souvislosti s měnící se epidemiologickou situací si vyžádalo úpravy provozních pravidel ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny), jejichž cílem je zejména ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy.
 

Příchod do školní družiny - školy:

 

  • škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
  • v neodkladných případech bude pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy omezen jen na nejnutnější případy, jednání ohledně ŠD se budou odehrávat v přízemí u vrátnice a to za zvýšených hygienických opatření
  • do ranní školní družiny/školy přicházejí pouze žáci, kteří nemají příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota nad 37° C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu)
  • při každém vstupu do školy žák použije připravenou dezinfekci na ruce
  • prosíme, aby měl každý žák u sebe k dispozici 1 čistou roušku v sáčku

 

V budově školy – prostorách školní družiny:

 

  •  jsou žáci povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla

 

V oddělení ŠD:

 

  • žáci si myjí ruce mýdlem a teplou vodou
  • používají dezinfekční prostředek na ruce
  • vychovatelka školní družiny může požádat o použití roušky během zájmového vzdělávání
  • vychovatelka zabezpečuje pravidelné větrání

 

Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

 
Žáci, u kterých se příznak onemocnění projeví v průběhu výuky/odpoledne ve školní družině budou bez zbytečného odkladu izolováni od ostatních a zákonný zástupce bude povinen si je v nejkratší možné lhůtě ze školy vyzvednout.

 
Po vyzvednutí žáka s příznaky onemocnění ze školy je zákonný zástupce povinen kontaktovat příslušného dětského lékaře a poradit se sním o dalším postupu. O výsledku jednání s lékařem pak zákonný zástupce informuje třídního učitele.

 
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude jim věnovat zvýšenou míru pozornosti.

 
Ohledně dalších informací sledujte prosím stránky školy.

 
Děkujeme za pochopení.

 
Přejeme vám pevné zdraví a úspěšný nový školní rok!

vytisknout stránku
Design by SITMP