Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 19:13

Den: Úterý
Datum: 24. listopadu
Týden: 48
Rok: 2020
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS DO MŠ

 
Vyplňování a tisk žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ

 

www.mszapis.plzen.eu
15.4. – 3.5.2020 /pouze elektronicky/

 

V MŠ - kdo nemá přístup na internet: 20.4. 2020 13,00 – 15,00 hod.

 

Na úřadě městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně právní a investic
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 113, Hana Beránková, tel.: 378036494

 

Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Bc. Alena Zajíčková, tel: 378 033 163

 

Sběr žádostí do 5.5.2020

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou
  4.  osobní podání zákonným zástupcem dítěte v MŠ: 5. 5. 2020 13,00 – 16,00 hod.

 

Zahájení správního řízení: 6.5.2020

 
Sledujte denně Vaši domácí elektronickou poštu!

 
K zápisům doložte:
Vyplněnou žádost, kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu, čestné prohlášení o očkování (vzor dostupný na https://mszapis.plzen-edu.cz/).

 

Přijaté děti budou zveřejněny pod registračními čísly na dveřích MŠ a webu MŠ 26.5.2020.

 

Pokud potřebujete získat informace ohledně zápisů, volejte na telefonní číslo: 721973900.

vytisknout stránku
Design by SITMP