Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 12:49

Den: Čtvrtek
Datum: 20. ledna
Týden: 3
Rok: 2022
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Zápis do mateřské školy

Vyplňování a tisk žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ rodiči na webu:

 

www.mszapis.plzen.eu od 5. 4. do 7. 5. 2021 /pouze elektronicky/

 

V MŠ - kdo nemá přístup na internet:

 
Po telefonické domluvě na čísle 378 028 587

 

Na úřadě městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně právní a investic:

 
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 113, Radovan Jirka tel.: 378 036 555

 

Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy:

 
Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Bc. Alena Zajíčková, tel: 378 033 163

 

Sběr žádostí:

 

Do MŠ doručte řádně vyplněnou a podepsanou žádost s potvrzením lékaře o očkování dítěte a kopii rodného listu dítěte jedním z uvedených způsobů:

 

  • poštou na adresu školy: Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň; Doudlevecká 35;301 00 Plzeň
  • mailem s elektronickým podpisem na: skola@benesovazs.plzen-edu.cz
  • do datové schránky školy 5y7kgu6
  • osobně do MŠ: 

5.5.2021 12,00 – 15,00 hod.

6.5.2021 12,00 – 15,00 hod.
 

Sledujte denně Vaši domácí elektronickou poštu!

 

Průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte můžete sledovat na https://mszapis.plzen-edu.cz od 18. 5. 2021.

vytisknout stránku
Design by SITMP