Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Zápis do mateřské školy

 ZÁPIS DO MŠ

  
Vyplňování a tisk žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ

 

www.mszapis.plzen.eu
1.4. – 4.5.2023 /pouze elektronicky/

 

Kdo nemá přístup na internet (po telefonické domluvě):
V MŠ: Doudlevecká 37, Plzeň, Anna Kučerová, DiS., tel.: 721 973 900

 

Na úřadě městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně správní a investic:
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 111, Radovan Jirka, tel.: 378 036 555,
Pavel Dlesk, tel.: 378 036 563

 

Na magistrátu města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy:
Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Bc. Alena Zajíčková, tel: 378 033 163

 

Sběr žádostí 3. 5. a 4. 5. 2023

 

1. do datové schránky školy (pouze z osobní datové schránky)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (prostý email je nutno do 5 dnů potvrdit podpisem zákonného zástupce)
3. poštou
4. osobní podání zákonným zástupcem dítěte v MŠ:


3.5.2022 13,00 – 16,00 hod.
4.5.2022 12,00 – 15,00 hod.

 

Zahájení správního řízení:
5.5.2023
Sledujte denně Vaši domácí elektronickou poštu!

 
K zápisům doložte:
Vyplněnou žádost (s očkováním potvrzeným dětským praktickým lékařem), rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, popř. potvrzení z ohlašovny pobytu.


Přijaté děti budou zveřejněny pod registračními čísly na dveřích MŠ a webu MŠ 26.5.2023

vytisknout stránku
Design by SITMP