Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Informace pro rodiče

Kontakty na vychovatelky ŠD:

 

odděleníjméno vychovatelkytelefone-mail

ŠD I.

Michaela Páníková378 028 576panikovami@benesovazs.plzen-edu.cz
ŠD II.Klára Roubalová - vedoucí vychovatelka378 028 585roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz
ŠD III.Marcela Kojzarová378 028 575kojzarovama@benesovazs.plzen-edu.cz
ŠD IV.Hana Adamcová378 028 582adamcovaha@benesovazs.plzen-edu.cz
ŠD V.Magdalena Vonešovávonesovama@benesovazs.plzen-edu.cz

 

O školní družině:

 

  • školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování
  • hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků
  • práce vychovatelek ŠD není jen vyplňováním volného času žáků, ale i cílená činnost, která rozvíjí klíčové životní kompetence - vědomosti, schopnosti, dovednosti i postoje, osobnost a dává jim dostatek námětů pro samostatné a smysluplné naplňování volného času
  • po celý školní rok pro žáky připravujeme nejrůznější zábavné aktivity – sportovní, přírodovědné, výtvarné, tvořivé dílny, vědomostní kvízy, hrajeme hry, zpíváme i tancujeme
  • nezapomínáme na procvičování učiva formou didaktických her
  • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu dětí venku a v přírodě
  • poznáváme naše město a okolí, navštěvujeme zajímavé akce, výstavy, divadelní představení, knihovnu, jezdíme na výlety
  • ve školní družině žáci dodržují vnitřní řád školy a školní družiny (k dispozici na webových stránkách školy)


Provoz školní družiny:

 
Ranní provoz ŠD: 6:00 – 7:40 hod. - příchod nejpozději do 7:30 hod.
Při děleném vyučování máme provoz do 8:45 hod. (st, pá)
Odpolední provoz ŠD: 11:40 – 17:00 hod.

 

Časy vyzvedávání žáků ze ŠD:

 
1) po obědě od 13:00 – 13:30 hod.
2) od 15:00 – 17:00 hod. průběžně

 

Způsob odchodu žáků ze ŠD:

 

  • samostatně dle časů uvedených v přihlášce
  • v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou

K vyzvednutí žáka/žákyně ze školní družiny slouží elektronický čipový systém Bellhop.cz
Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás.
Systém BELLhop řeší i slučování oddělení (zastupování, rozdělení oddělení, konečnou družinu), odchody žáků na kroužky a samostatné odchody v předem určený čas. Zkrátka všechny úkony, ke kterým v průběhu odpolední školní družiny dochází.
Zákonní zástupci (osoby jimi pověřené) při vyzvedávání žáka/žákyně ze ŠD, musí mít na každé dítě čip.
K objednávce čipů slouží tiskopis „ Protokol k objednání čipů“ nebo k dispozici u vychovatelek ŠD,

 

Jak čip používat – situace, které mohou nastat najdete podrobněji zde nebo na adrese bellhop.cz.

 

Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD:

 
- pro školní rok 2023/2024 stanovena na 220,- Kč za měsíc
- platí se 2x za rok na období září - prosinec 880,- Kč zaplatit do 5. 9. 2023
leden - červen 1320,- Kč zaplatit do 5. 1. 2024

 
Způsoby placení:

 
- bezhotovostně - příkazem k úhradě z Vašeho účtu
- hotově u paní tajemnice v sekretariátu, nebo u vedoucí vychovatelky
- prominutí školného - vystavuje sociální odbor ÚMO, více viz. Směrnice č. 21 – Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání

 

Číslo bankovního spojení: 50635311/0100

 
Variabilní symbol:
doplníte číslo 1 – 4 (třídu žáka)
Specifický symbol: datum narození žáka/žákyně
Nezapomeňte uvést do textové zprávy pro příjemce - jméno a příjmení dítěte!
Včasné neuhrazení úplaty za ŠD může být důvodem pro vyloučení žáky/žákyně ze školní družiny.

 

Potvrzení o zaplacení předložte vychovatelce nebo přepošlete na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz
 

Všechny důležité dokumenty naleznete zde.

vytisknout stránku
Design by SITMP