Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Informace k zápisu do školní družiny pro školní rok 2024/2025

Informace pro rodiče žáků současných 1. – 2. tříd (budoucích 2. a 3. tříd)

 

Všichni žáci 1. – 2. tříd, kteří jsou přihlášeni do ŠD v letošním školním roce, dostali přihlášku k vyplnění domů v měsíci květnu a od všech zákonných zástupců již máme PŘIHLÁŠKU či informaci, zda mají nebo nemají zájem o ŠD i ve školním roce 2024-2025.
Žáci, kteří odevzdali přihlášku k 14. 6. 2024, jsou k docházce do ŠD na školní rok 2024/2025 přijati.
 

Informace pro rodiče žáků současných 3. tříd (budoucích 4. tříd)
 

Pokud to bude z důvodu kapacity možné, budou přijímáni i žáci 4. ročníku - předběžný zájem lze nahlásit vedoucí vychovatelce do 27. 6. 2024 na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz (rozhodnutí o přijetí získají zákonní zástupci nejpozději 5. září 2024)

 
Informace pro rodiče budoucích 1. tříd

 
Do školní družiny byli pro školní rok 2024/2025 přijati všichni žáci 1. ročníku, jejichž zákonní zástupci předali škole přihlášku osobně či online v řádném termínu tj. do 6. 6. 2024.
(Přihláška a podrobné informace k přihlášení - k dispozici u vychovatelek ve školní družině, ke stažení na webových stránkách školy/informace pro budoucí prvňáky – Jak přihlásit dítě do školní družiny)
 

Platbu za zájmové vzdělávání v ŠD na školní rok 2024/2025 prosíme uhradit na účet školy do 26. 8. 2024.
 

Zálohu za čipy 150,- Kč/ks budeme vybírat v hotovosti v přípravném týdnu od 29. 8. - 31. 9. a 2. 9. 2024
 

Pokud se rozhodnete v průběhu letních prázdnin, že Vaše dítě nebude chodit do ŠD a již jste odevzdali přihlášku, napište mi prosím zprávu na roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz, abychom mohli kontaktovat rodiče žáků, kteří z kapacitních důvodů nemohli být do školní družiny přijati.
 

S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz

 

Přejeme všem krásné, slunečné, pohodové letní prázdniny a těšíme se na shledání v novém školním roce

 

Kolektiv vychovatelek

 

 

 

vytisknout stránku
Design by SITMP