Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Список дітей прийнятих і не прийнятих до школи

 

INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ

 o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/

про зарахування учня до початкової школи

Ředitel/ka základní školy, jejíž činnost vykonává/Директор/ка початкової школи, обов'язки якого/якої виконує Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace, Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o přijetí žáka/žákyně/Цим повідомляє Вам, що прийняв/ла рішення про зарахування учня/учениці

k základnímu vzdělávání ode dne/до початкової школи з дня 1.9.2022

Informaci o přijetí naleznete také na vyvěšeném seznamu ZDE/ Інформацію щодо зарахування також знайдете у вивішеному списку ТУТ http://www.benesovaskola.cz/zakladni-skola/spisok-d-tey-priynyatikh-ne-priynyatikh-do-shkoli.aspx pod výše uvedeným registračním číslem/ під вище вказаним реєстраційним номером.

 

V/м Plzni dne/дата 7.7.2022

 

Registrační číslo přiřazené základní školou/реєстраційний номер, призначений початковою школою:

 

 

1/2022

2/2022

3/2022

4/2022

5/2022

6/2022

8/2022

9/2022

10/2022

11/2022

12/2022

13/2022

14/2022

15/2022

17/2022

18/2022

19/2022

20/2022

21/2022

23/2022

24/2022

27/2022

28/2022

29/2022

34/2022

36/2022

37/2022

38/2022

41/2022

43/2022

44/2022

45/2022

46/2022

47/2022

48/2022

49/2022

50/2022

51/2022

52/2022

53/2022

54/2022

55/2022

56/2022

57/2022

58/2022

59/2022

60/2022

61/2022

62/2022

64/2022

65/2022

66/2022

67/2022

68/2022

69/2022

70/2022

71/2022

 

INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ

 o nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání/

про те, що учень не був прийнятий до початкової школи

Ředitel/ka základní školy, jejíž činnost vykonává/Директор/ка початкової школи, обов'язки якого/якої виконує Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace, Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o nepřijetí žáka/žákyně / цим інформує Вас про те, що було прийнято рішення не прийняти учня/ученицю

 

k základnímu vzdělávání ode dne/до початкової школи з дня  1.9.2022.

 

V/м  Plzni  dne/дата 7.7.2022.

 

Podpis ředitele nebo pověřeného zaměstnance školy/

Підпис директора або уповноваженого працівника школи

 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Volné místo pro Vaše dítě je připraveno na:

16. ZŠ a MŠ Plzeň, Americká 2404/30, 301 00 Plzeň 3, příspěvková organizace.

Dostavte se dne 24.8. v čase 8:00 – 12:00 hodin na tuto školu ohledně přijetí žáka k základnímu vzdělávání.

15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové 863, Skvrňany, 318 00 Plzeň 3, příspěvková organizace

Dostavte se dne 25.8. v čase 12:00 – 15:00 hodin na tuto školu ohledně přijetí žáka k základnímu vzdělávání.

26. ZŠ Plzeň, Skupova 22, 301 00 Plzeň, příspěvková organizace

Dostavte se dne 22.8. v čase 9:00 – 16:00 na tuto školu ohledně přijetí žáka k základnímu vzdělávání.

registrační číslo přiřazené základní školou/реєстраційний номер, призначений початковою школою:

Dostavte se dne hodin na tuto školu ohledně přijetí žáka k základnímu vzdělávání.


 

16. ZŠ a MŠ Plzeň

16/2022

25/2022

26/2022

39/2022

40/2022

63/2022

42/2022

15.ZŠ Plzeň

7/2022

30/2022

33/2022

35/2022

31/2022

26.ZŠ Plzeň

22/2022

32/2022

 

vytisknout stránku
Design by SITMP