Список дітей прийнятих і не прийнятих до школи

INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ

 o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/

про зарахування учня до початкової школи

Ředitel/ka základní školy, jejíž činnost vykonává/Директор/ка початкової школи, обов'язки якого/якої виконує Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace, Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o přijetí žáka/žákyně/Цим повідомляє Вам, що прийняв/ла рішення про зарахування учня/учениці

k základnímu vzdělávání ode dne/до початкової школи з дня 1.9.2022.

Registrační číslo přiřazené základní školou/реєстраційний номер, призначений початковою школою:

72
73
75
76
77
79
80
83
84
85
87
94
95
96
97
98
99
100
101
105
107
108
112
116
117
119
120
121
123
124
125
127
130
132
140
141
144
145
146
147
150
151
153
156

 

Список неприйнятих дітей буде уточнюватись