Návštěva knihovny města Plzně

My žáci 3. A jsme dne 6. dubna navštívili Knihovnu města Plzně ve Smetanově ulici. Paní knihovnice nám vysvětlila, jak se do knihovny přihlásit a seznámili jsme se s pravidly pro půjčování a vracení knížek. Pak jsme si mohli sami knihovnu prohlédnout.
Návštěva nás nadchla a knihovna získala několik nových čtenářů.