Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Zápis do školní družiny pro školní rok 2022/2023

Zápis do školní družiny pro školní rok 2022/2023

 
Informace pro rodiče žáků současných 1. – 2. tříd (budoucích 2. a 3. tříd)

 
Všichni žáci 1. – 2. tříd, kteří jsou přihlášeni do ŠD v letošním školním roce, dostali přihlášku k vyplnění domů na konci května a od všech zákonných zástupců již máme PŘIHLÁŠKU či informaci, zda mají nebo nemají zájem o ŠD i ve školním roce 2022-2023.
Žáci, kteří odevzdali přihlášku, jsou k docházce do ŠD přijati.

 
Informace pro rodiče žáků současných 3. tříd (budoucích 4. tříd)

 
Pokud to bude z důvodu kapacity možné, budou přijímáni i žáci 4. ročníku - předběžný zájem lze nahlásit vedoucí vychovatelce do 27. 6. 2022 na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz (rozhodnutí o přijetí získají zákonní zástupci nejpozději 4. září 2022)

 
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, nových žáků 2. – 3. třídy

 
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
v případě, že máte ve školním r. 2022/2023 zájem o školní družinu, musíte dítě písemně přihlásit - vyplnit PŘIHLÁŠKU do ŠD pro školní rok 2022/2023.

 

  • máte-li zájem pouze o ranní provoz školní družiny – musíte dítě také písemně přihlásit/tj. vyplnit přihlášku, kde uvedete rozsah ranní docházky

 

Přihlášku si můžete vytisknout (je k dispozici na webových stránkách školy/ŠD v dokumentech) nebo pokud nemáte možnost tisku, můžete si přihlášku vyzvednout osobně ve školní družině, k dispozici jsou i na vrátnici.
 

K vyzvedávání žáků ze školní družiny budete potřebovat čip, proto musíte vyplnit i tiskopis Protokol k čipu (objednávka čipů), který je také k dispozici u vychovatelek ve ŠD, k tisku na webových stránkách školy nebo si ho můžete vyzvednout na vrátnici.

 
Informace k čipům pro vyzvedávání ze ŠD naleznete zde: http://www.benesovaskola.cz/skolni-druzina/dochazkovy-system

 
Vzhledem k velkému zájmu o školní družinu budou žáci do družiny přijímáni na základě školou stanovených kritérií s ohledem na kapacitu ŠD (120 žáků, tj. 4 oddělení).

 
Kritéria pro přijetí:

 

  • pro školní rok 2022/2023 budou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníku zaměstnaných rodičů, žáci dojíždějící
  • v případě volné kapacity budou přijímáni i žáci 4. ročníku - dojíždějící
  • podmínkou účasti žáka na zájmové vzdělávání ve ŠD je úhrada úplaty (školného) ve výši 800,- Kč na období září - prosinec 2022 splatná do 27. 8. 2022 na účet školy (způsob platby a číslo účtu najdete na web. str. školy/ v menu ŠD

 
U PŘIHLÁŠKY - stačí vyplnit první část – jméno a příjmení dítěte, třídu, kontakty na zákonné zástupce, zdravotní omezení, zájem o ranní ŠD, zda bude dítě odcházet v doprovodu či samo, osoby oprávněné k vyzvedávání, den nástupu a podpis.

 

  • ostatní údaje: kroužky, časy příchodu/odchodu upravíme společně v září, až dle platného rozvrhu vyučování


PŘIHLÁŠKU, PROTOKOL K ČIPU prosím, doručte následovně:

 

  1. Vyplněnou přihlášku, protokol k čipu pošlete e-mailem na adresu: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz (podpis doplníte později)
  2. Vyplněnou a podepsanou přihlášku, protokol k čipu přineste do ŠD, nebo tiskopisy předejte na vrátnici.

 
Termín odevzdání do 24. 6. 2022.

 
Pokud se rozhodnete v průběhu letních prázdnin, že Vaše dítě nebude chodit do ŠD a již jste odevzdali přihlášku, napište mi prosím zprávu na roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz, abychom mohli kontaktovat rodiče žáků, kteří z kapacitních důvodů nemohli být do školní družiny přijati.

 
S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz

 
Děkuji všem rodičům za spolupráci.

 
Klára Roubalová, vedoucí vychovatelka ŠD


vytisknout stránku
Design by SITMP