Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 0:08

Den: Čtvrtek
Datum: 19. září
Týden: 38
Rok: 2019
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Zápis do školní družiny na školní rok 2019/2020

Zápis do školní družiny na školní rok 2019/2020
proběhne v následujících termínech:

 

Pro žáky budoucích 1. tříd:
ve čtvrtek 23. 5. 2019 po ukončení informativní schůzky s rodiči od 15:30 – 17:00 hod.

 

Pro žáky budoucích 2. a 3. tříd:
ve středu 5. 6. 2019 od 15:00 – 17:00 hod.

 
Místo konání: v budově Benešovy školy ve školní družině v II. a III. odd.

 

  • na místě vyplní zákonný zástupce ve spolupráci s vychovatelkou závaznou přihlášku a získá další důležité informace týkající se provozu a režimu školní družiny
  • pro školní rok 2019/2020 budou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníku zaměstnaných rodičů, žáci dojíždějící
  • stanovená kapacita ŠD pro školní rok 2019/2020 je 120 žáků
  • pokud to bude z důvodu kapacity možné, budou dále přijímáni i žáci 4. ročníku (předběžný zájem lze nahlásit vedoucí vychovatelce do 20. června 2019 – rozhodnutí o přijetí získají zákonní zástupci 2. září 2019)
  • podmínkou účasti žáka na zájmové vzdělávání ve ŠD je úhrada úplaty (školného) ve výši 900,- Kč na I. pololetí 2019/2020, lze platit hotově v den zápisu nebo bezhotovostně do 31. 8. 2019 na účet školy
  • jestliže se zákonní zástupci žáků nemohou k zápisu dostavit osobně, může dítě přihlásit jiná pověřená osoba (možnost zapsat své dítě k docházce do ŠD máte i poslední den prázdnin v pátek 30. 8. 2019 od 9:00 – 11:00 hod. v ŠD)
  • Upozornění: Přihláška do ŠD platí pouze na jeden školní rok. Pokud chcete, aby Vaše dítě v docházce do školní družiny pokračovalo, musíte jej znovu přihlásit.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP