Zápis do školní družiny pro školní rok 2022/2023

Zápis do školní družiny pro školní rok 2022/2023

 
Informace pro rodiče žáků současných 1. – 2. tříd (budoucích 2. a 3. tříd)

 
Všichni žáci 1. – 2. tříd, kteří jsou přihlášeni do ŠD v letošním školním roce, dostali přihlášku k vyplnění domů na konci května a od všech zákonných zástupců již máme PŘIHLÁŠKU či informaci, zda mají nebo nemají zájem o ŠD i ve školním roce 2022-2023.
Žáci, kteří odevzdali přihlášku, jsou k docházce do ŠD přijati.

 
Informace pro rodiče žáků současných 3. tříd (budoucích 4. tříd)

 
Pokud to bude z důvodu kapacity možné, budou přijímáni i žáci 4. ročníku - předběžný zájem lze nahlásit vedoucí vychovatelce do 27. 6. 2022 na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz (rozhodnutí o přijetí získají zákonní zástupci nejpozději 4. září 2022)

 
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, nových žáků 2. – 3. třídy

 
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
v případě, že máte ve školním r. 2022/2023 zájem o školní družinu, musíte dítě písemně přihlásit - vyplnit PŘIHLÁŠKU do ŠD pro školní rok 2022/2023.

 

 

Přihlášku si můžete vytisknout (je k dispozici na webových stránkách školy/ŠD v dokumentech) nebo pokud nemáte možnost tisku, můžete si přihlášku vyzvednout osobně ve školní družině, k dispozici jsou i na vrátnici.
 

K vyzvedávání žáků ze školní družiny budete potřebovat čip, proto musíte vyplnit i tiskopis Protokol k čipu (objednávka čipů), který je také k dispozici u vychovatelek ve ŠD, k tisku na webových stránkách školy nebo si ho můžete vyzvednout na vrátnici.

 
Informace k čipům pro vyzvedávání ze ŠD naleznete zde: http://www.benesovaskola.cz/skolni-druzina/dochazkovy-system

 
Vzhledem k velkému zájmu o školní družinu budou žáci do družiny přijímáni na základě školou stanovených kritérií s ohledem na kapacitu ŠD (120 žáků, tj. 4 oddělení).

 
Kritéria pro přijetí:

 

 
U PŘIHLÁŠKY - stačí vyplnit první část – jméno a příjmení dítěte, třídu, kontakty na zákonné zástupce, zdravotní omezení, zájem o ranní ŠD, zda bude dítě odcházet v doprovodu či samo, osoby oprávněné k vyzvedávání, den nástupu a podpis.

 


PŘIHLÁŠKU, PROTOKOL K ČIPU prosím, doručte následovně:

 

  1. Vyplněnou přihlášku, protokol k čipu pošlete e-mailem na adresu: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz (podpis doplníte později)
  2. Vyplněnou a podepsanou přihlášku, protokol k čipu přineste do ŠD, nebo tiskopisy předejte na vrátnici.

 
Termín odevzdání do 24. 6. 2022.

 
Pokud se rozhodnete v průběhu letních prázdnin, že Vaše dítě nebude chodit do ŠD a již jste odevzdali přihlášku, napište mi prosím zprávu na roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz, abychom mohli kontaktovat rodiče žáků, kteří z kapacitních důvodů nemohli být do školní družiny přijati.

 
S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz

 
Děkuji všem rodičům za spolupráci.

 
Klára Roubalová, vedoucí vychovatelka ŠD