Informace k zápisu do ŠD na školní rok 2021/2022

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021 - 2022

 
Informace pro zákonné zástupce stávajících žáků ŠD z 1. – 4. tříd, budoucích žáků 1. tříd a ostatní zájemce o školní družinu.

 

 

U PŘIHLÁŠKY – prosíme vyplnit první část – jméno a příjmení dítěte, třídu, kontakty na zákonné zástupce, zdravotní omezení, zájem o ranní ŠD, zda bude dítě odcházet v doprovodu či samo, osoby oprávněné k vyzvedávání, den nástupu a podpis.

 

Ostatní údaje v docházkové tabulce: kroužky, časy příchodu/odchodu upravíme společně v září, až dle platného rozvrhu vyučování.

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte vychovatelce ve ŠD nebo ji můžete poslat na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz, popřípadě ji předejte na vrátnici ve vrátnici.

 

Termín odevzdání: nejpozději do 25. 6. 2021

 

 
S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz

 
Děkuji všem rodičům za spolupráci.

 
Klára Roubalová, vedoucí vychovatelka ŠD