Den Země ve školní družině

Naše planeta Země slavila 22. dubna svátek. I my ve školní družině jsme si tento svátek připomněli. Společně jsme si povídali o tom, jak se správně chovat v přírodě, o důležitosti recyklace, třídění odpadu, šetření vodou, elektřinou… a pustili jsme se i do tvoření. Podívejte se, jak se nám Země povedla.

 

 


- Klára R. -