Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 12:47

Den: Čtvrtek
Datum: 20. ledna
Týden: 3
Rok: 2022
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Informace k zápisu do ŠD na školní rok 2021/2022

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021 - 2022

 
Informace pro zákonné zástupce stávajících žáků ŠD z 1. – 4. tříd, budoucích žáků 1. tříd a ostatní zájemce o školní družinu.

 

  • v případě, že máte ve školním r. 2021/2022 zájem o přihlášení Vašeho dítěte do školní družiny, stačí vyplnit závaznou PŘIHLÁŠKU do ŠD pro školní rok 2021/2022
  • máte-li zájem pouze o ranní provoz školní družiny – musíte dítě také písemně přihlásit/tj. vyplnit přihlášku, kde uvedete rozsah ranní docházky
  • tiskopis PŘIHLÁŠKY do ŠD je ke stažení v příloze

 

U PŘIHLÁŠKY – prosíme vyplnit první část – jméno a příjmení dítěte, třídu, kontakty na zákonné zástupce, zdravotní omezení, zájem o ranní ŠD, zda bude dítě odcházet v doprovodu či samo, osoby oprávněné k vyzvedávání, den nástupu a podpis.

 

Ostatní údaje v docházkové tabulce: kroužky, časy příchodu/odchodu upravíme společně v září, až dle platného rozvrhu vyučování.

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte vychovatelce ve ŠD nebo ji můžete poslat na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz, popřípadě ji předejte na vrátnici ve vrátnici.

 

Termín odevzdání: nejpozději do 25. 6. 2021

 

  • výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině byla stanovena na částku 180 Kč měsíčně a částku 30 Kč měsíčně, pokud účastník navštěvuje školní družinu pouze v ranním provozu.
  • podmínkou účasti žáka na zájmové vzdělávání ve ŠD je úhrada úplaty (školného) ve výši 900,- Kč na I. pololetí 2021/2022 do 27. 8. 2021 na účet školy (způsob platby a číslo účtu najdete na web. str. školy v menu ŠD

 
S případnými dotazy se můžete obrátit na e-mail: roubalovakl@benesovazs.plzen-edu.cz

 
Děkuji všem rodičům za spolupráci.

 
Klára Roubalová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

vytisknout stránku
Design by SITMP