Docházkový systém

INFORMACE K ČIPOVÉMU SYSTÉMU K VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE ZE ŠD

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
Od ledna 2022 bylo uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém sloužící k vyzvednutí dítěte ze školní družiny vyvinutý firmou NeurIT, www.bellhop.cz. Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás.

 
Systém BELLhop řeší i slučování oddělení (zastupování, rozdělení oddělení, konečnou družinu), odchody dětí na kroužky a samostatné odchody v předem určený čas. Zkrátka všechny úkony, ke kterým v průběhu odpolední školní družiny dochází.
 

JAK ČIP POUŽÍVAT:

 
Čip přiložíte k terminálu u vchodových dveří školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte, kde se dítě nachází např. na obědě, ve škole, kroužku, vycházka mimo školu apod.

 

 

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Propuštění dítěte potvrdí vychovatelka v systému, což si můžete zkontrolovat opětovným přiložením čipu.

 

Systém funguje tak, že vychovatelka podle čipu vždy na monitoru vidí, kdo přišel dítě vyzvednout a tato osoba musí být uvedena na přihlášce do ŠD!
  

ČIPY JSOU PŘENOSNÉ. Pokud z nějakého důvodu nebudete moct své dítě z družiny vyzvednout a svůj čip půjčíte třeba sousedce nebo kamarádce, aby vaše dítě vyzvedla, je to jen na vaší zodpovědnosti, v systému se zobrazí váš čip a dítě bude posláno domů. I pro sourozence ve ŠD platí, že každé dítě musí mít svůj vlastní čip, resp. čipy pro osoby, které je vyzvedávají.
 

Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí.

 

SITUACE, KTERÉ MOHOU NASTAT:

 

 

Rodiče, jejichž dětí odcházejí ze ŠD samostatně, čip nepotřebují.

 

OBJEDNÁVKA ČIPU:

 
Pro objednání čipů slouží tiskopis „Protokol k objednání čipů“, který je k dispozici u vychovatelek, na webových stránkách školy/v dokumentech ŠD.

 
Do protokolu zákonný zástupce vyplní základní údaje - jméno, třídu, oddělení ŠD, počet kusů čipů a jméno každého vlastníka čipu, který za něj bude zodpovídat.
 

Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny včas upozorněte paní vychovatelku.

 
V průběhu roku lze čipy doobjednat u vedoucí vychovatelky K. Roubalové.

 
Cena jednoho čipu je 150 Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Čipy máte zapůjčené, jsou vratné a slouží k vyzvedávání dětí po celou dobu jejich docházky do školní družiny. Za ztracený, nevrácený či poškozený čip bude požadována úhrada 150,- Kč/čip.

 

INFORMACE K TERMINÁLU:

 
Terminál je umístěn u hlavního vchodu do školy, na levé straně u zvonků. Při přiložení čipu k terminálu se mohou na displeji objevit následující informace:

 

 
ČASY MOŽNÉHO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 

od 12:45 – 13:30 / 15:00 – 17:00 hod. pokud končí vyučování v 11:40
od 13:00 – 13:30 / 15:00 – 17:00 hod. pokud končí vyučování v 12:35

 
Pokud přiložíte čip mimo dobu, kdy se mohou děti vyzvedávat, požadavek se vychovatelce nezobrazí a na terminálu se ukáže „Není čas vyzvedávání".

 

Potřebujete si dítě vyzvednout, nebo chcete, aby šlo samo výjimečně dříve než v uvedené časy pro vyzvedávání (rodinné důvody, návštěva lékaře aj.)? Informujte předem vychovatelku zprávou do notýsku, vyplňte žádanku o uvolnění (k dispozici ve vrátnici, u vychovatelek na webových stránkách školy).

 

Prosíme, o trpělivost při čekání na vaše děti. Po oznámení, že jdou domů, po sobě ještě většinou uklízí hry, převlékají se, může se stát, že je dítě zrovna na toaletě.

 
Při delším čekání, opakujte přiložení čipu, případně použijte zvonek do oddělení.

 

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

 
Děkujeme Vám za spolupráci
kolektiv vychovatelek