Organizace školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku: čtvrtek 1. 9. 2022
Úvodní třídní aktiv (vyjma prvních tříd): 14. 9. 2022 1. st. od 16:30 hod., 2. st. od 17:00 hod.
Podzimní prázdniny: středa 26. 10 a čtvrtek 27. 10. 2022
Třídní aktiv: 9. 11. 2022 1. st. od 16:30 hod., 2. st. od 17:00 hod.
Vánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2021 - pondělí 2. 1. 2023
Vyučování v I. pololetí bude ukončeno v pondělí: úterý 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: 13. 2. - 19. 2. 2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. 2023
Třídní aktiv: 19. 4. 2023 1. st. od 16:30 hod., 2. st. od 17:00 hod.
Vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v úterý: pátek 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny: 1. 7. - 3. 9. 2023
Začátek nového školního roku 2023/2024: pondělí 4. 9. 2023