Zápis do MŠ

Vyplňování a tisk žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ rodiči na webu: 

 

www.mszapis.plzen.eu
15.4. – 1.5.2019 /pouze elektronicky/

 

V MŠ - kdo nemá přístup na internet:
 

17.4.2019 12,30 – 14,30 hod.

 

Na úřadě městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně právní a investic
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 113, Ing. Jana Husáková tel.: 378036555

 

Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Bc. Alena Zajíčková, tel: 378 033 163

 

Sběr žádostí v mateřské škole:

 
2.5.2019 13,00 – 16,00 hod.
3.5.2019 13,00 – 16,00 hod.

 

Zahájení správního řízení:

 
4.5.2019

 

Sledujte denně Vaši domácí elektronickou poštu!

 
K zápisům přineste: Vyplněnou žádost, rodný list dítěte, kartu zdravotní pojišťovny dítěte a občanský průkaz, nebo doklad o místě trvalého pobytu (pokud se liší od místa trvalého pobytu zákonných zástupců – doklad z ohlašovny pobytu). V případě cizinců povolení k pobytu.

 
Přijaté děti budou zveřejněny pod registračními čísly na dveřích MŠ a webu MŠ 27.5.2019