Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DO MŠ

 Vyplňování a tisk žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ

 

www.mszapis.plzen.eu
15. 4. – 3. 5. 2022 (pouze elektronicky)

 

V MŠ - kdo nemá přístup na internet:
dle telefonické domluvy na tel. 378028587, 721973900

 

Na úřadě městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně správní a investic:
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 111, pan Radovan Jirka, tel.: 378 036 555, pan Pavel Dlesk, tel.: 378 036 563

 

Na magistrátu města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy:
Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Bc. Alena Zajíčková, tel: 378 033 163

 

Sběr žádostí 4. 5. a 5. 5. 2022

 

  1. do datové schránky školy (pouze z osobní datové schránky)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou
  4. osobní podání zákonným zástupcem dítěte v MŠ:

 

4. 5. 2022 13:00 – 16:00 hod.
5. 5. 2022 12:00 – 15:00 hod.

 

Zahájení správního řízení:

 
6. 5. 2022
Sledujte denně Vaši domácí elektronickou poštu!

 
K zápisům doložte:
Vyplněnou žádost (s očkováním potvrzeným dětským praktickým lékařem), rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, občanský průkaz rodiče nebo potvrzení z ohlašovny pobytu.

 
Přijaté děti budou zveřejněny pod registračními čísly na dveřích MŠ
a webu MŠ 26. 5. 2022