Podzim se skřítkem Podzimníčkem

Na konci září jsme vyzvali rodiče, aby šli s dětmi na procházku do lesa a nasbírali plody stromů, větvičky, mech, listy - vše, co nabízí podzimní les. Společně pak doma s dětmi vyrobili skřítka Podzimníčka. Postupně se skřítky začali zaplňovat vstupní prostory do školky a schodiště do prvního patra. Posuďte sami na fotografiích, jak se společní dílo povedlo. Děkujeme všem rodičům, kteří nelitovali času a do akce se společně s dětmi zapojili.