Logohrátky

Doplňkový program se zaměřením na logopedickou prevenci.

  
Správná výslovnost je velice důležitá. V případě jakékoliv vady řeči je potřeba spolupracovat a začít s nápravou řeči co nejdříve. V naší mateřské škole chceme podpořit minimalizaci řečových vad intenzivní logopedickou prevencí. Paní doktorka Panošová v naší škole, provádí pravidelnou diagnostiku u všech dětí, na základě zjištění  tam, kde je potřeba doporučí rodičům odbornou péči.  V případě, kdy rodič souhlasí s nápravou řeči, pak paní doktorka dochází do naší školky jednou týdně a dítěti se individuálně věnuje.