Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 7:32

Den: Úterý
Datum: 23. července
Týden: 30
Rok: 2019
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných městem Plzeň pro školní rok 2019/2020

 

Rámcová kritéria pro přijetí do MŠ zřizovaných městem Plzeň v souvislosti s využitím aplikace el. podpory zápisů do MŠ

 
1. děti spádové – 5 ti letí či starší
2. děti spádové – 4 letí
3. děti spádové – 3 letí
4. děti spádové – 2 letí*
5. děti nespádové z Plzně – dle věku v pořadí od nejstaršího
6. mimoplzeňské děti
7. kritérium sourozenec**
8. možnost přijmout dítě dle jeho závažné individuální situace – není bodově hodnoceno

   

* Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole (dítě je schopno socializace v kolektivu, je schopno komunikovat a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny hygienické a stravovací návyky).

 
** Sourozenec již navštěvuje školu, kam je žádost podaná a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019, zohledňuje se jen u dětí, které dosáhnou 3 let do 31. 8. 2019.

 
Děti jednoleté (nedovrší věku 2 let do 31. 8. 2019) nebudou přijímány.

 
Spádové děti = děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 9/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň.

vytisknout stránku
Design by SITMP