EU dotace

V rámci Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělání - výzva č. 02_18_063 se naše základní škola, školní družina a mateřská škola zapojila do projektu Šablony II.

 
Od 1.11.2018 nám byl MŠMT schválen projekt s registračním číslem: CZ.02.3X/0.0/0.0/18_063/0010280 výši 1 785 428,00 Kč

 
Název projektu: Šablony pro – Benešovu ZŠ a MŠ v Plzni

 
Díky projektu již škola zakoupila 40 ks iPadů pro výuku žáků a 10 ks pro děti v MŠ, během dvou let trvání projektu se uskuteční několik projektových dnů jak ve škole, školce i družině, tak i mimo tato zařízení.

 
Pro žáky je připraveno v rámci Extrakurikulární a rozvojové aktivity doučování, klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub, badatelský klub, klub komunikace v cizím jazyce.

 
V rámci Osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů je zajištěno vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, ŠD a MŠ