Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 21:23

Den: Neděle
Datum: 21. října
Týden: 42
Rok: 2018
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

EU dotace

Cílem projektu EU peníze školám bylo zvýšení kvality vzdělávání na Benešově základní škole a mateřské škole Plzeň. Projekt „Škola nejen hokejová“ byl konkrétně zaměřen na vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblastech: čtenářská a informační gramotnost žáků, rozvoj výuky cizích jazyků, výuky prostřednictví ICT, finanční gramotnost, přírodovědná gramotnost a to jednak formou individualizace, tak i podporou tvorby inovativních materiálů v jednotlivých oblastech na 1. a 2. stupni ZŠ.

 
Dalším významným faktorem byla i podpora vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, účasti na metodickém kurzu učitelů cizích jazyků.
 

Projekt „Škola nejen hokejová“ vychází ze zaměření ŠVP „Škola nejen hokejová“. Prioritou našeho ŠVP je podpora výuky českého jazyka, protože čtenářská a informační gramotnost má velmi široký dopad na celkovou úspěšnost žáků.
 

Dalším významným momentem ŠVP je též výuka finanční gramotnosti v rámci nepovinného předmětu Finanční gramotnost.

 

Výstupem projektu byly:

 

 1. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků : celkem 72 odučených hodin volitelného předmětu.
 2. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti: celkem 2 sady vzdělávacích materiálů pro dvě vzdělávací oblasti.
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků a individualizaci výuky v této oblasti: výstupem je úspěšně proškolený pedagog.
 4. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků: celkem 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku cizích jazyků.
 5. Metodický kurz pro učitele cizích jazyků: výstupem je absolvování DVPP a osvědčení.
 6. Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků: výstupem je absolvování DVPP a osvědčení.
 7. Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií: 72 odučených hodin ve volitelném předmětu se zaměřením na rozvoj ICT.
 8. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT: 3 sady vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti pilotně ověřené v rámci běžné výuky.
 9. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií: celkem 2 osvědčení DVPP.
 10. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírod. gramotnosti: celkem 72 odučených hodin volitelného předmětu.
 11. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přír. věd: celkem 2 sady vzdělávacích materiálů pro dva obory vzdělávacích oblastí Člověk a příroda nebo Člověk a jeho svět.
 12. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji přírod. gramotnosti a k individualizaci výuky: celkem 2 osvědčení o absolvování DVPP.
 13. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti: celkem 2 sady vzdělávacích materiálů zaměřené na rozvoj Finanční gramotnosti.
 14. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky Finanční gramotnosti: celkem 2 osvědčení o absolvování DVPP.

 

Cílovou skupinou byli žáci 1. - 9. ročníku a pedag. pracovníci školy.

 
Projekt se podařilo zrealizovat v období od 30. 1. 2012 do 27. 7. 2014. Šablony: individualizace byly splněny a jejich cíle tím naplněny. V oblasti DVPP byly některé cíle dokonce překročeny.
 

Nejvýznamnějším přínosem byly šablony na tvorbu inovativních vzdělávacích materiálů. Inspirující pro pedagogy bylo odborné proškolení zaměřené na práci s IT tabulí SMART, čímž se zvýšil zájem o práci s touto tabulí, oživila a zkvalitnila se výuka ve všech vyučovaných předmětech.

 
Učitelé byli též podpořeni materiálním vybavením (ICT technikou, pomůckami, atd.). Projekt hodnotím jednoznačně pozitivně. Škole přinesl významný objem finančních prostředků, zkvalitnil a zefektivnil výuku, rozšířil materiální vybavení školy. Pokud se v budoucnu objeví další podobná možnost realizace projektu, určitě bychom ji využili.

 

Ředitelka školy, Mgr. Ivana Čapíková

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy:

 

Tematická oblastPředmět a ročníkAutor
Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk, Anglický jazyk, Francouzský jazyk

5.-9. ročník

Různé vzdělávací okruhy

dle uč. osnov ŠVP ZV „Škola nejen hokejová“

Mgr. Petra Grejcarová,

Mgr. Ivana Remsová,

Mgr. Marcela Fenclová,

Mgr. Barbora Boušová,

Mgr. Pavel Vicari,

Mgr. Lukáš Kopecký

Informační a komunikační technologieInformatika

4. – 9. ročník

Různé vzdělávací okruhy

dle uč. osnov ŠVP ZV „Škola nejen hokejová“

Mgr. Jan Langmajer,

Mgr. Kateřina Šantorová,

Mgr. Blanka Nováková

Člověk a jeho světPrvouka, Vlastivěda, Přírodověda

1. – 5. ročník

Různé vzdělávací okruhy

dle uč. osnov ŠVP ZV „Škola nejen hokejová“

Mgr. Eva Vápeníková,

Mgr. Jana Krásná,

Mgr. Romana Poláková,

Mgr. Barbora Boušová,

Mgr. Iva Benediktová,

Mgr. Martin Moravec,

Mgr. Blanka Nováková,

Mgr. Jana Šafaříková

Člověk a přírodaZeměpis, Chemie

6. – 9. ročník

Různé vzdělávací okruhy

dle uč. osnov ŠVP ZV „Škola nejen hokejová“

Mgr. Lenka Vilánková,

Mgr. Barbora Boušová,

Mgr. Lukáš Kopecký,

Mgr. Kateřina Šantorová,

Mgr. Jaroslava Hušáková

  

Kontakt pro zájemce o zaslání výukových materiálů: LangmajerJa@benesovazs.plzen-edu.cz.

vytisknout stránku
Design by SITMP