Dotace a granty

Smart Plzeňáčci

 

Pedagogové s využitím moderních pomůcek, mentorů a odborníků z praxe zvyšují kvalitu vzdělávání dětí především v oblastech logického myšlení a základů algoritmizace.

 

 

Start Plzeň

 

Učitelé s využitím moderních pomůcek, mentorů a odborníků ze spolupracujících firem vzdělávají žáky se zaměřením na praktické znalosti a na jejich uplatnění na trhu práce.

 

 

Magistrát města Plzně

 

V říjnu 2019 se nám podařilo zakoupit pro naši školu a školku keramickou pec. Děkujeme Magistrátu města Plzně za poskytnutí financí na pořízení keramické pece.

 

Nadační fond Zelený poklad

 

 

EU dotace

 

 

V rámci Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělání - výzva č. 02_18_063 se naše základní škola, školní družina a mateřská škola zapojila do projektu Šablony II.

 
Od 1.11.2018 nám byl MŠMT schválen projekt s registračním číslem: CZ.02.3X/0.0/0.0/18_063/0010280 výši 1 785 428,00 Kč

 
Název projektu: Šablony pro – Benešovu ZŠ a MŠ v Plzni

 
Díky projektu již škola zakoupila 40 ks iPadů pro výuku žáků a 10 ks pro děti v MŠ, během dvou let trvání projektu se uskuteční několik projektových dnů jak ve škole, školce i družině, tak i mimo tato zařízení.

 
Pro žáky je připraveno v rámci Extrakurikulární a rozvojové aktivity doučování, klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub, badatelský klub, klub komunikace v cizím jazyce.

 
V rámci Osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů je zajištěno vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, ŠD a MŠ.