Výlet do Starého Plzence

Ve středu 23.6. jsme se s žáky pátých ročníků vydali vlakem na výlet do Starého Plzence. Cílem našeho výletu bylo navštívit rotundu svatého Petra a Pavla, ke které vede Kupecká stezka. Trasa začíná na náměstí ve Starém Plzenci a vede až k rotundě. Cestou se nacházeli informační tabule s historií Kupecké stezky a s úkoly, které žáci plnili. Během cesty jsme se zastavili u vyhlídkového místa s altánem, kde se žáci nasvačili, a poté jsme pokračovali k našemu cíli. Rotunda byla bohužel zamčena, tak jsme si ji prohlédli pouze zvenku. Po prohlídce jsme se vrátili zpět do města a zastavili se na sladké odměně. Nazpět do Plzně jsme opět jeli vlakem. Výlet se nám moc líbil, i když trochu pršelo, ale nám to vůbec nevadilo.