Informace pro žáky MŠ

Vážení rodiče,
od 25.5.2020 se naše MŠ opět otevře v omezeném režimu. Provoz bude od 7,00 do 16,00 hodin.

 
Organizace pobytu dětí a pracovníků bude probíhat podle Metodického pokynu vydaného MŠMT. Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

 
Cesta do MŠ a z MŠ

 

 

Příchod k MŠ a pohyb před MŠ

 

 
V prostorách MŠ

 

 
Ve třídě

 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 

 

Školní stravování

 

 

Hygiena

 

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např.:
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

 
Při otevření je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů a celý provoz MŠ bude v mimořádném režimu. Určitě budeme v tomto mimořádném režimu pečovat o Vaše děti a budeme zajišťovat provoz našich tříd, ale potřebujeme k tomu snížit počet dětí v MŠ. Prosíme Vás, abyste zvážili všechny faktory, včetně těch rizikových, a rozhodli o nutnosti účasti dítěte v mateřské škole. Samozřejmě pokud jste ve složité situaci z pohledu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení, bude pro Vás MŠ fungovat až do konce června.

 
Kolektiv MŠ