Beseda s "Městskou policií"

Dne 3.6.2011 proběhla na naší škole beseda se zástupci Městské policie Plzeň na téma Kyberšikana a ilegální drogy určená žákům devátých tříd. Beseda byla uskutečněna na základě předešlé velmi dobré zkušenosti se šestým, osmým a oběma sedmými ročníky, kde úspěšně proběhla na téma Setkání s cizí osobou a kyberšikana během letošního jara v dubnu a květnu. Žáci byli seznámeni s nebezpečím kyberšikany a ilegálních drog. Žáci se dozvěděli, jak se v takových situacích zachovat, na co dávat pozor a jak reagovat. Na závěr besedy byly všem žákům zodpovězeny dotazy.