Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 0:37

Den: Středa
Datum: 30. září
Týden: 40
Rok: 2020
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Informace pro žáky prvního stupně

Vážení rodiče.
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.

 
Při otevření je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů. V základní škole pracují zaměstnanci, kteří stále patří do rizikové skupiny osob většinou z důvodu věku nebo jiných chronických zdravotních obtíží. Všechny tyto skutečnosti nás vedou k prosbě vůči Vám. Určitě umožníme v tomto mimořádném režimu pobyt žáků ve škole, i když nepůjde o klasické vzdělávání. Rádi bychom ale snížili s ohledem na výše uvedené rizikové skupiny osob počet dětí v jednotlivých skupinách, proto Vás naléhavě žádáme o zvážení nutnosti využít opětovné otevření ZŠ.

 
Bylo by pro nás pomocí, pokud byste si ještě ponechali děti v domácí péči a režimu vzdáleného vzdělávání zbývajících pět týdnů. Samozřejmě pokud jste ve složité situaci z pohledu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení, bude pro Vaše děti základní škola fungovat.

 
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, v případě žáků 1. stupně do 17. 5. 2020. Vyplněnou žádost o přítomnost dítěte ve škole zašlete mailem TU – viz příloha.

 
Skupiny žáků 1. stupně:

 

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
 • Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Vzdělávací aktivity a organizace dne:

 

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.
 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
 • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
 • Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo jiní pedagogové.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.


Provoz školy je denně dopoledne od 8,00 – 11,40 hod, odpoledne od 11,40 – 16,00 hod.

Přesné časy se dozvíte dle přidělení žáka do konkrétní skupiny nejpozději ve čtvrtek 21. 5. 2020. Odpolední činnost je bezplatná.

 
Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, které musí být podepsané zákonným zástupcem (viz příloha).

 


vytisknout stránku
Design by SITMP