Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 20:08

Den: Středa
Datum: 3. června
Týden: 23
Rok: 2020
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Informace pro žáky 9. ročníků

Vážení rodiče.
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků jen pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 

  • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
  • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
  • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
  • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 třídnímu učiteli písemně – viz přihláška. Tuto přihlášku si vypište, podepište a pošlete na mail TU.

 
Konzultace žáků devátých tříd bude probíhat vždy: v úterý a ve čtvrtek 8,00 – 12,00 hod
První konzultace je 12.5.2020, začátek v 8,00 hod. Žáci budou přicházet ke škole od 7,40 hod, kde obdrží pokyny od pedagogů, kteří budou dbát na to, aby žáci dodržovali před školou dvoumetrové rozestupy.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, které musí být podepsané zákonným zástupcem (viz příloha).

 

Žáci jsou povinni:
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP