Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 12:45

Den: Neděle
Datum: 5. prosince
Týden: 48
Rok: 2021
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Informace pro rodiče žáků

Informace pro rodiče, jejichž děti nastoupily 23. 11. 2021 do karantény.

 

Vážení,

sdělujeme Vám, že se, na základě epidemiologického šetření (trasování provedeného KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni), vyskytla ve školském zařízení pozitivní osoba na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby rizikové kontakty, které se setkaly s touto pozitivní osobou nastoupily do domácí karantény v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního rizikového kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 29. 11.  2021 (poslední rizikový kontakt dne 22. 11. 2021). Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 7 denní karantény za předpokladu, že rizikový kontakt nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek  jeho vyšetření RT – PCR testu na onemocnění SARS – CoV-2 (dále jen „RT – PCR test“) bude negativní! Na odběr bude rizikový kontakt objednán prostřednictvím systému tzv. Chytrá karanténa, kdy bude vystavena E- žádanka na odběr (RT- PCR test) v rozmezí 5. až 7. den od posledního rizikového kontaktu. Po obdržení SMS zprávy – sebetrasovacího dotazníku, je nutné ho řádně vyplnit. Při správném vyplnění obdržíte kód pro objednání na RT – PCR test (tj. E- žádanka), přes který sami objednáte rizikový kontakt na příslušné odběry. V případě chybného vyplnění, Vás budou telefonicky kontaktovat externí pracovníci z call center, proto buďte, prosím, k zastižení.
V případě, že rizikový kontakt v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test ukončí se jeho karanténní opatření nejdříve po 14 dnech od jeho posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.
Pro onemocnění COVID-19 byla stanovena 7 denní karanténa nebo 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.
Po tuto 7 denní karanténu nebo 14 denní karanténu, je osoba povinna zdržovat se v místě bydliště, omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem. 
Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny
·      důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
·      při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem
nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit
·      hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
·      aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
·      často větrat
·      izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat
·      čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek
·      měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte
vytisknout stránku
Design by SITMP