Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 1:59

Den: Pátek
Datum: 16. dubna
Týden: 15
Rok: 2021
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Informace k provozu školy od 12. dubna 2021 do odvolání

Základní škola:

 
Do základní školy se vrátí žáci 1. stupně základní školy.
Výuka žáků 1. stupně bude probíhat takzvaným rotačním způsobem a to:


třídy A – liché týdny (výuka začíná 12. dubna 2021)
třídy B – sudé týdny (výuka začíná 19. dubna 2021)


Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku k zakrytí úst a nosu.
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy jsou povinni nosit respirátor.

 
Mateřská škola:

 
Do mateřské školy se vrátí předškoláci, a to v maximálně patnáctičlenných skupinkách.
Děti v mateřské škole nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
Pedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit respirátor.

 
Družina:

 
Školní družiny jsou otevřeny pro žáky, jichž se týká prezenční výuka.
Jednotlivá oddělení družin budou neměnná.
Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku k zakrytí úst a nosu.

 
Testování žáků:

 
U skupin dětí a žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 

Testování se netýká dětí a žáků navštěvujících školu za účelem individuální nebo skupinové konzultace.
 

Povinnost testovat děti a žáky bude probíhat 2x týdně Ag testy – tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
  

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 

Dítě, žák nemůže být nucen k účasti na testování, neúčast na testování nebude jakkoliv sankcionována. Žáci, kteří nebudou testováni, se nemohou účastnit prezenčního vzdělávání. K testování se může dostavit dítě nebo žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

 
Termín a frekvence testování:

 
Testování dětí, žáků i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně antigenním testem a to v pondělí a ve čtvrtek.
Testování dětí, žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

 

Instruktážní video k testování:

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Výsledky a následné kroky:

 

vytisknout stránku
Design by SITMP